TẦM NHÌN: 

Chúng tôi góp phần giúp thế giới đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. 

 

VỀ CHÚNG TÔI:

Chúng tôi luôn luôn suy nghĩ và tìm kiếm những sản phẩm nhựa sinh học và những sản phẩm có nguồn gốc sinh học và các công nghệ để giải quyết vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, đặc biệt là ô nhiễm vi nhựa trong đất, nước và không khí.

Chúng tôi tin rằng khi chúng ta thay thế, giảm thiểu, tái sử dụng, và giảm sử dụng các sản phẩm từ nhựa nguyên sinh đặc biệt là các sản phẩm nhựa sử dụng một lần; chúng ta sẽ cùng lúc đạt hai mục đích:

- Đầu tiên, giảm thiểu ô nhiễm vi nhựa để bảo vệ sức khỏe của con người và các sinh vật trên Trái đất

- Thứ hai, giảm thiểu sự phát thải cacbon để góp phần chống lại biến đổi khí hậu và góp phần giúp thế giới đạt phát thải ròng vào năm 2050.