I. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN LÀ KHÁCH HÀNG

1. Quyền

- Khi đăng ký trở thành thành viên của F5earth.vn và được F5earth.vn đồng ý, thành viên sẽ được mua hàng hóa bán tại F5earth.vn.

- Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý đơn hàng tại F5earth.vn.

- Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn TMĐT F5earth.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn TMĐT F5earth.vn.

- Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn TMĐT F5earth.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn TMĐT F5earth.vn.

2. Nghĩa vụ

- Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

- Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn TMĐT F5earth.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

- Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn TMĐT F5earth.vn là chính xác.

- Thành viên có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, sản phẩm hỗ trợ Sàn TMĐT F5earth.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người mua và người bán diễn ra qua Sàn.

- Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn TMĐT F5earth.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn TMĐT F5earth.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

- Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn TMĐT F5earth.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn TMĐT F5earth.vn trong Quy định này.

- Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn TMĐT F5earth.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn TMĐT F5earth.vn.

II. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

- Công ty có quyền thay đổi Quy chế này vào bất cứ thời điểm nào và sẽ thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực được nêu trong Quy chế sửa đổi đó. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi đó.

- F5earth.vn bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Quy chế hoạt động này vào bất kỳ thời điểm nào. Thành viên tham gia F5earth.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên sàn thương mại điện tử F5earth.vn.