QUY TRÌNH THANH TOÁN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG

Khách hàng có thể lựa chọn các phương thức thanh toán trên sàn TMĐT F5earth.vn bao gồm:

 

** Cách 1: Thanh toán sau (COD – thanh toán bằng tiền mặt):

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm trên F5earth.vn.

Bước 2: Người mua đặt mua sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán tiền mặt khi giao hàng.

Bước 3: Bộ phận vận chuyển của F5earth.vn giao hàng.

Bước 4: Người mua nhận hàng và thanh toán.

 

** Cách 2: Thanh toán Online theo hình thức thanh toán trả trước:

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm trên F5earth.vn.

Bước 2: Người mua đặt mua sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán.

Bước 3: Người mua cung cấp thông tin về tài khoản sẽ thanh toán, hoàn tất xác nhận thanh toán cho đơn hàng.

Bước 4: Bộ phận vận chuyển của F5earth.vn giao hàng.

Bước 5: Người mua nhận hàng.

 

** Cách 3: Thanh toán bằng thẻ thành viên:

Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sản phẩm trên F5earth.vn.

Bước 2: Người mua đặt mua sản phẩm, lựa chọn phương thức thanh toán.

Bước 3: Người mua cung cấp thông tin về thẻ thành viên, hoàn tất xác nhận thanh toán cho đơn hàng.

Bước 4: Bộ phận vận chuyển của F5earth.vn giao hàng.

Bước 5: Người mua nhận hàng.